บทที่2 ดูดวิญญาณ !! >0<

เรื่องนี้ได้รับการสร้างเป็น e-book แล้วค่ะ รบกวนช่วยอุดหนุนด้วยนะคะ

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image