เปลี่ยนไฟล์เวิร์ดให้เป็น PDF ด้วยโปรแกรม CUTE PDF

This entry is part 7 of 10 in the series นักอ่านนักเขียน

หลังจากพิมพ์เวิร์ด ใส่รูปภาพจัดหน้า วางปกหน้า ลิขสิทธิ์ คำนำ เนื้อเรื่อง ปกหลัง และ กำหนดขนาดเรียบร้อยแล้ว 

ให้โหลดโปรแกรม…

น้ำน้อยพลัดถิ่น

มีนาคม 22, 2020
1 2 21