การ์ตูน

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 1 คืนลอยกระทงสีเลือด บทแรก
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 1 คืนลอยกระทงสีเลือด บทจบ
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 2 ขบวนแห่ภูตป่าอาถรรพ์ บทแรก
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 2 ขบวนแห่ภูตป่าอาถรรพ์ บทจบ
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 3 เกมลองของสวนสนุกต้องสาป บทแรก
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 3 เกมลองของสวนสนุกต้องสาป บทจบ
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 4 พิพิธภัณฑ์คนบาป บทแรก
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 4 พิพิธภัณฑ์คนบาป บทกลาง
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 4 พิพิธภัณฑ์คนบาป บทจบ
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 5 สะพานข้ามอัสดงแห่งความตาย บทแรก
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 5 สะพานข้ามอัสดงแห่งความตาย บทกลาง
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดีที่ 5 สะพานข้ามอัสดงแห่งความตาย บทจบ
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดี 6 บทกวีวิฬาร์อาฆาต บทแรก
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดี 6 บทกวีวิฬาร์อาฆาต บทจบ
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดี 7 บายศรีสังหาร บทแรก
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดี 7 บายศรีสังหาร บทกลาง
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดี 7 บายศรีสังหาร บทจบ
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดี 8 ผู้ตามล่าวิถีมรณะ บทแรก
อัยย์

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ คดี 8 ผู้ตามล่าวิถีมรณะ บทจบ
อัยย์