ตอบกลับไปยัง: บทความ เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต

หน้าแรก forums นักเขียน บทความ เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต ตอบกลับไปยัง: บทความ เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต

#9866

คอมพิวเตอร์ในอนาคต คอมพิวเตอร์จะมีลักษณะสวมใส่เช่น แว่น นาฬิกา

ลักษณะเด็ก เจน Z

 1. พาราเร็วลิซึม เชื่อมโยงสูง
 2. ไม่เก็บอะไรไว้กับตัว
 3. ทนต่อการรอคอยไม่ได้

toqเทคโนโลยีบนกระจก
ไซเบอร์สเปซ (อังกฤษ: Cyberspace) สร้างตัวตนใน Internet มีเซนเซอร์ดีขึ้น ต้องมีการเก็บ รีซอร์ส ทำการเชื่อมโยงพัฒนา เผ่าตนเอง แต่ละทีม ทำอะไร สนุกเป็นการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุด การศึกษาต้องการมากกว่า 3G  สามารถทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 

จัดระบบการศึกษาอย่างไร

พัฒนาเด็กประถม อีก 10 กว่าปี ถึงจะเริ่มเข้าทำงาน สร้างพวกเขาให้เป็นอีก 10 ปีข้างหน้า  ระบบการศึกษาเปิดตัวเองมากขึ้น ต้องรู้ว่าศิษย์เป็นอย่างไร มีเทคนิคในการคัดกรองสื่อ

 1. สิทธิอยู่ตรงไหนYouTube มีประกาศสิทธิอย่างไรได้บ้าง นำมาใช้ได้อย่างไร
 2. สื่อใช้อย่างไร ออกแบบ กองไว้ข้างนอกในระบบเครือข่าย สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทุกเมื่อ ทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปิด ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่

แนวคิดระบบใหม่

 1. การศึกษาจัดขึ้นเฉพาะบุคคล
 2. ต้องนำจุดเด่นแต่ละคนออกมา
 3. มีKnowledge Management  เอามาใช้ประโยชน์ได้มาก
 4. เชื่อมกับชีวิตให้ดีขึ้น

p1ทำอย่างไรเราจะหลุดหุบเขาแห่งความตายให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่าหลักสูตร ความรู้ดีกว่าใบปริญญาผู้ปกครองต้องเปลี่ยนค่านิยม

เปลี่ยนระบบการสอนใช้ระบบ STAM จัดห้องเรียนบนก้อนเมฆมีรูปแบบการเรียนที่ท้าทาย เรียนรู้กันทางสังคม การศึกษาทำให้แอคทีฟขึ้น ก้าวสู่ สหวิชาการ ไม่มีวิชาใครวิชามัน เช่นภาษาไทย ครูสอนการเขียนบล็อก รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง ทำเพื่อรองรับอนาคตที่เกิดใหม่

การศึกษาในแนวราบมากขึ้น ระบบสื่อออกมาแบบเปิด เรียนรู้กันแบบธรรมชาติ ดูหนังภาษาอังกฤษ ดูหนัง ดูทีวี ชอบไม่ชอบไปเรื่อยๆ ครูคอยให้คำปรึกษา เด็กต้องพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองจากสิ่งรอบๆ ตัว ต้องช่วยกันทุกๆ มิติ

ครูพันธุ์ใหม่ คือครูที่มีความสามารถทางวิชาชีพนั้นๆ แต่ต้องเรียนครูต่ออีก
ทำบรรยากาศให้น่าอยู่ ต้องเปลี่ยนความคิด ให้เด็กรู้จักแยกแยะ ให้เด็กอยู่ในความเป็นจริง เรียนอยู่บนความเป็นจริง

สมาคม E- Leaning (นักไอที)

คน  à เทคโนโลยี àกระบวนการ

มีข้อมูลสารสนเทศ ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และทำงานได้จริงในโลก เป็นขนาดใหญ่ มหาศาล ( Big Data ) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล โครงสร้าง กระจายเซิฟเวอร์ออกไป

 1. ข้อมูลที่แชร์ได้ทั่วโลก
 2. ข้อมูลแบบ Real Time
 3. มีความสนุกสนาน วาไรตี้

ปัญหา การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่อาจใช้ได้ไม่คุ้มค่า อาชีพที่จะเกิดขึ้น คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อนำเอามาใช้จริง