บทความ เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต

หน้าแรก forums นักเขียน บทความ เกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต

ติดป้ายกำกับ: 

กระทู้นี้ประกอบด้วย 2 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  น้ำน้อยพลัดถิ่น 3 ปี, 4 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #9846

  นโยบาย ในอนาคต ยกระดับความสามารถ ICT

  ระบบไอซีทีที่คาดหวัง มีการซื้อขายบริการเก็บเงิน หรือฟรี อาจเป็นสื่อความรู้ ภาพถ่ายในองค์ความรู้ก็สามารถขายได้ โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้
  1. ป้องกันการคัดลอก
  2. กรอกแบบฟอร์ม แสดงตัวตน และสามารถตรวจสอบเวลาการเข้าใช้บริการได้
  3. ผู้ใช้สามารถดึงฐานข้อมูลได้บางส่วน

  แต่ยังติดปัญหาทางด้านการประกาศลิขสิทธิ์ ว่าข้อมูลที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตจะสามารถนำมาใช้ได้แค่ไหน ใช้ส่วนไหน อย่างไร

  การเรียe0b88ae0b8a1นทางไกล ผู้เรียนต้องเก่งทางด้านภาษาเพื่อแสวงหาความรู้ทางด้านสื่อจากต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ เช่น หนังสือ อินเตอร์เน็ต กล้าแสดงออก ต่อยอดการ พัฒนาทุนมนุษย์

  ให้ผู้เรียนเรียนแบบธรรมชาติ เน้นการกล้าแสดงออก เพื่อแสวงหาความรู้ ไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกถูกยัดเยียดหรือบังคับ นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ส่วนอาจารย์เป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา

  ในปัจจุบัน เรายังใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ ส่วนมากจะนำสื่อมาดูเพื่อการบันเทิงเท่านั้น

  ถ้าต้องการจะใช้บริการของรัฐ จะต้องมีอีเซอร์วิสที่มีคุณภาพ โดย สมาร์ทโกเวอร์เมนท์
  คือ การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อควบคุมการผลิต ใช้ไอทีลดความเหลื่อมล้ำ สามารถควบคุมและรับรู้ได้โดย โปรโตคอล อินเตอร์เน็ต  สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ข้อมูลทันสมัยทันเหตุการณ์  ผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจ

  รัฐบาลจะสร้าง แพลตฟอร์ม[1]เพื่อเก็บข้อมูล การเรียน การสอน การวิเคราะห์ ส่งเสริมนักพัฒนาโปรแกรม โดยจะสนับสนุนนักพัฒนาโปรแกรม หมายถึง การกู้ธนาคาร

  ปัญหาการพัฒนาแพลตฟอร์ม

  การควบคุม ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต ความปลอดภัย
  ข้อความระวัง เช่น การจะส่งต่อต้องทำเทคนิคใด ในการตรวจสอบตัวตน ว่าเป็นผู้ที่เราต้องการจะส่งข้อมูลไปจริง

  พัฒนาเนื้อหามุ่งไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

  [1] แพลตฟอร์ม คือสภาวะแวดล้อมที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง เช่น แพลตฟอร์มเอ็มเแสดอสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียู 80486, ยูนิกส์ บนเครื่องซัน SPARC station, System 7 บนเครื่องแมคอินทอช Powerbook 180 อ้างอิงจาก http://www.bcoms.net

  #9847

  การจัดการศึกษาเมื่อเข้าสู่ AEC ในมุมมองของนักการศึกษาและนานาชาติ

  ปี พ.ศ. 2558 ก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยนAEC มีการคาดหมายที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หลังมี AEC

  เปิดประตูยกเลิกการกีดกัน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและเงินทุน สามารถเดินทางได้ ไปแห่งไหนก็ตาม ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้า
  โดยมีข้อตกลง MRA ดังนี้

  1. การขึ้นทะเบียนวิชาชีพ เป็นไปตามข้อกำหนดปลายทาง
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศนั้นๆ

  securedownload2_1

  ความแตกต่าง

  1. มาตรฐานแต่ละวิชาชีพแตกต่างกัน เช่น ครูต้องมีใบวิชาชีพ เพราะคงเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบ ตัวที่จะชี้ไปตามกลไกลการตลาด
  2. การผสมผสาน ระหว่างเอกลักษณ์ คุณสมบัติกับมาตรฐานขาดแคลนแรงงานชั้นล่าง คนจบสูงหางานยากขึ้น
  3. สภาพการเรียน ไม่ได้เรียนเพื่อเก็บคะแนน จัดเพื่อสร้างความรู้ แข่งขันต่อเวทีสังคม

   

  การเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้น

  1. ผู้เรียน
  2. ผู้สอน การเคลื่อนย้ายในตลาดแรงงาน แต่ละประเทศมีจุดแต่แต่ละวิชาชีพแตกต่างกัน เช่น นวดแผนไทย
  3. คนจัดการศึกษา มีการเคลื่อนย้ายกรลงทุน ขยายการศึกษา

  ถ้าเป็นไปได้อย่างอิสระ ก็จะเป็นเสรีทางการศึกษา

   

  อุปสรรค์ นโยบายศูนย์กลางการศึกษาแต่คุณภาพไม่ดีพอ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางได้บางเรื่อง

  1. เงื่อนไขการเปิดการศึกษาแต่ละประเทศแตกต่างกัน บางประเทศให้เปิดบางสาขา บางประเทศให้เปิดแต่ระดับสูง
  2. มาตรฐานวิชาชีพครูแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
  3. การ ปิด เปิด ภาคเรียนไม่ตรงกัน
  4. การเชื่อมโยงเนื้อหา วิชา เกรด ที่ต้องปรับพื้นฐานความรู้
  5. การรับรองหลักสูตรตามเงื่อนไข

   

  การปรับใช้ E- Leaning
  เรื่องบางเรื่องสามารถเรียนรู้ได้โดยตนเอง การสอนด้วยสื่อ ค่อยเกิดจะช่วยลดอุปสรรค์ แต่ไม่สามารถทดแทนการเรียนแบบ Face To Face ได้

  1. เครือข่าย
  2. พฤติกรรมผู้สอน การวัดโดยใช้เทคโนโลยีประเมินผล
  3. ผู้เรียนใช้สื่อเพื่ออย่างอื่น ใช้อ่านเพียงบางเรื่อง ดังนั้น การเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

  การรักษามาตรฐานอาเซียน การเคารพระหว่างท้องถิ่น

  #9866

  คอมพิวเตอร์ในอนาคต คอมพิวเตอร์จะมีลักษณะสวมใส่เช่น แว่น นาฬิกา

  ลักษณะเด็ก เจน Z

  1. พาราเร็วลิซึม เชื่อมโยงสูง
  2. ไม่เก็บอะไรไว้กับตัว
  3. ทนต่อการรอคอยไม่ได้

  toqเทคโนโลยีบนกระจก
  ไซเบอร์สเปซ (อังกฤษ: Cyberspace) สร้างตัวตนใน Internet มีเซนเซอร์ดีขึ้น ต้องมีการเก็บ รีซอร์ส ทำการเชื่อมโยงพัฒนา เผ่าตนเอง แต่ละทีม ทำอะไร สนุกเป็นการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุด การศึกษาต้องการมากกว่า 3G  สามารถทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

   

  จัดระบบการศึกษาอย่างไร

  พัฒนาเด็กประถม อีก 10 กว่าปี ถึงจะเริ่มเข้าทำงาน สร้างพวกเขาให้เป็นอีก 10 ปีข้างหน้า  ระบบการศึกษาเปิดตัวเองมากขึ้น ต้องรู้ว่าศิษย์เป็นอย่างไร มีเทคนิคในการคัดกรองสื่อ

  1. สิทธิอยู่ตรงไหนYouTube มีประกาศสิทธิอย่างไรได้บ้าง นำมาใช้ได้อย่างไร
  2. สื่อใช้อย่างไร ออกแบบ กองไว้ข้างนอกในระบบเครือข่าย สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทุกเมื่อ ทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปิด ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่

  แนวคิดระบบใหม่

  1. การศึกษาจัดขึ้นเฉพาะบุคคล
  2. ต้องนำจุดเด่นแต่ละคนออกมา
  3. มีKnowledge Management  เอามาใช้ประโยชน์ได้มาก
  4. เชื่อมกับชีวิตให้ดีขึ้น

  p1ทำอย่างไรเราจะหลุดหุบเขาแห่งความตายให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่าหลักสูตร ความรู้ดีกว่าใบปริญญาผู้ปกครองต้องเปลี่ยนค่านิยม

  เปลี่ยนระบบการสอนใช้ระบบ STAM จัดห้องเรียนบนก้อนเมฆมีรูปแบบการเรียนที่ท้าทาย เรียนรู้กันทางสังคม การศึกษาทำให้แอคทีฟขึ้น ก้าวสู่ สหวิชาการ ไม่มีวิชาใครวิชามัน เช่นภาษาไทย ครูสอนการเขียนบล็อก รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง ทำเพื่อรองรับอนาคตที่เกิดใหม่

  การศึกษาในแนวราบมากขึ้น ระบบสื่อออกมาแบบเปิด เรียนรู้กันแบบธรรมชาติ ดูหนังภาษาอังกฤษ ดูหนัง ดูทีวี ชอบไม่ชอบไปเรื่อยๆ ครูคอยให้คำปรึกษา เด็กต้องพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองจากสิ่งรอบๆ ตัว ต้องช่วยกันทุกๆ มิติ

  ครูพันธุ์ใหม่ คือครูที่มีความสามารถทางวิชาชีพนั้นๆ แต่ต้องเรียนครูต่ออีก
  ทำบรรยากาศให้น่าอยู่ ต้องเปลี่ยนความคิด ให้เด็กรู้จักแยกแยะ ให้เด็กอยู่ในความเป็นจริง เรียนอยู่บนความเป็นจริง

  สมาคม E- Leaning (นักไอที)

  คน  à เทคโนโลยี àกระบวนการ

  มีข้อมูลสารสนเทศ ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และทำงานได้จริงในโลก เป็นขนาดใหญ่ มหาศาล ( Big Data ) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล โครงสร้าง กระจายเซิฟเวอร์ออกไป

  1. ข้อมูลที่แชร์ได้ทั่วโลก
  2. ข้อมูลแบบ Real Time
  3. มีความสนุกสนาน วาไรตี้

  ปัญหา การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่อาจใช้ได้ไม่คุ้มค่า อาชีพที่จะเกิดขึ้น คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อนำเอามาใช้จริง

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้