สิ่งที่ต้องทำเมื่อต้องส่งสำนักพิมพ์

แต่ละสำนักพิมพ์มักจะมีข้อมูลที่แตกต่างในการรับพิจารณา แต่อาจเสียเวลาแก้ไขทำตามที่สำนักพิมพ์ต้องการ ดังนั้นน้ำน้อยจะยกตัวอย่างการส่งนิยายของสำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์ ซึ่งได้รับความนิยม และใกล้หลักการที่ใกล้เคียงกับสำนักพิมพ์อื่นๆ

สำนักพิมพ์ในเครือ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ยินดีพิจารณาต้นฉบับจากนักเขียนหน้าใหม่ทุกท่าน ทั้งนวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน และวรรณกรรมแนวจิตวิทยา (ไม่รับพิจารณาเรื่องสั้น บทความ กลอน สารคดี และแบบเรียนต่าง ๆ) เรื่องที่ส่งให้พิจารณาต้องเป็นต้นฉบับที่จบสมบูรณ์แล้ว และเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่ได้คัดลอก หรือลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น ทั้งในด้านลักษณะเด่นของตัวละคร และโครงเรื่อง
โดยต้นฉบับดังกล่าวควรใช้ตัวอักษร Angsana new ขนาด 14 pt. มีความยาวมากกว่า 150 หน้า A4 มีจำนวน 3 แสนตัวอักษรขึ้นไป (นับจำนวนคำได้ใน microsoft word) และต้องมีเรื่องย่อที่สรุปเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบแนบมาด้วย
เรื่องย่อ เป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมด ไม่ใช่การเขียนคำโปรยที่ชวนให้อยากอ่าน
หลังได้รับต้นฉบับ จะมีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าทางบริษัทได้รับต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาแล้ว โดยคณะบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับต้นฉบับ หากพ้นกำหนด 3 เดือน ยังไม่ได้รับผลการพิจารณา สามารถสอบถามได้ที่ satapornbooks@yahoo.com
การสอบถามผลการพิจารณา กรุณาระบุช่องทางในการส่งต้นฉบับ ชื่อเรื่อง และชื่อนามสกุลจริงของผู้เขียน
ผลงานที่ส่งให้สำนักพิมพ์พิจารณา ต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียนสร้างสรรค์ขึ้นเอง มิได้คัดลอกหรือดัดแปลง มาจากผลงานของผู้อื่น หากผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์และพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น จะถูกเรียกร้องค่าเสียหายและดำเนินคดีตามกฎหมาย อ่านละเอียดทั้งหมดที่นี่

อ่านแล้วสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 

1. ใช้ตัวอักษร Angsana new ขนาด 14 pt.

2. ยาวมากกว่า 150 หน้า

3. เขียนเรื่องย่อตั้งแต่ต้นจนจบ

4. ใช้เวลาพิจารณาสามเดือน

สรุปคำถามยอดฮิตที่ข้องใจนักเขียนในการส่งสำนักพิมพ์

คำถาม สามารถส่งนิยาย สำนักพิมพ์ได้ทางใดบ้าง

คำตอบ ส่งทาง อีเมล์ หรือ ลงนิยายในเว็บไซต์สำนักพิมพ์ และ ส่งทางพัสดุ ทั้งนี้ก็แล้วแต่ละทำนักพิมพ์ สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์นั้นๆ

คำถาม นิยายยังไม่จบ สามารถส่งสำนักพิมพ์ได้หรือเปล่า

คำตอบ ส่งได้เป็นบางสำนักพิมพ์

คำถาม ในกรณีที่นิยายจบ 1 ภาค แต่มีหลายภาคแต่เขียนยังไม่จบจะส่งได้ไหม

คำตอบ ส่งได้เป็นบางสำนักพิมพ์

 

ข้อห้ามหรือมารยาทการส่งนิยาย

1. อย่าส่งไปหลายสำนักพิมพ์ในครั้งเดียวกัน

2. ควรถามสำนักพิมพ์ว่าใช้เวลาในการพิจารณานานเท่าใด

 

อย่างไรก็ตามหลังจากส่งสำนักพิมพ์แล้วได้รับพิจารณา  ควรอ่านเนื้อหาในสัญญาจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจที่หลังนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image